Beth Greville-Giddings

Research Lead & Teaching Assistant, Westbury School, Nottingham (UK)
Speaking at

Session

Journal Club (with biscuits)

Journal clubs are a great way for schools to start engaging with research and current ideas in education. Find out what a Journal Club is, how to run one in an educational setting, how to access resources to help you, and have hands-on experience of a Journal Club (with biscuits). The article for discussion, ‘Taking working memory training from the laboratory into schools’ Holmes & Gathercole (2014), can be downloaded here: www.edujournalclub.com/redon18

Bio

Beth completed her M.Ed. in 2012 and is currently working on ‘What Matters’, a project bringing together The University of Nottingham and local schools. Beth runs a regular journal club open to all staff in school, and has initiated journal clubs for Transform Teaching School Alliance and the researchED forum. She has recently established a website to support Education Journal Clubs.

Twitter: @bethgg

Website: http://www.EduJournalClub.com

Archive

Journal Club (with Biscuits)

Journal clubs are a great way for schools to start engaging with research and current ideas in education. Find out what a Journal Club is, how to run one in an educational setting, how to access resources to help you, and have hands-on experience of a Journal Club (with biscuits). The article for discussion, ‘Taking working memory training from the laboratory into schools’, Holmes & Gathercole (2014) can be downloaded here: www.edujournalclub.com/red17

Journal Club

Journal clubs are a great way for schools to start engaging with research and current ideas in education. Find out what a Journal Club is, how to run one in an educational setting, how to access resources to help you, and hands-on experience of a Journal Club.

Article for discussion at researchED Haninge is Open Access and can be downloaded here:

‘The role of beliefs in teacher agency’  Gert Biesta, Mark Priestley & Sarah Robinson (2015)

Google translation to Swedish of abstract:

Det finns en pågående spänningar inom utbildningspolitik i hela världen mellan länder som syftar till att minska möjligheterna för lärare att utöva dom och kontroll över sitt eget arbete och dem som försöker främja det. Vissa ser lärare makt som en svaghet i driften av skolor och försöka ersätta det med evidensbaserade och datadrivna metoder, medan andra hävdar att på grund av komplexiteten av belägna undervisningsmetoder, är lärare makt en oumbärlig del av bra och meningsfullt utbildning. Medan den ideologiska debatten om formen och formen av lärare professionalism är viktigt, är det lika viktigt att förstå dynamiken i lärar makt och de faktorer som bidrar till främjandet och förbättring. I detta papper, vi dra en tvåårig studie lärare organet mot bakgrund av storskaliga utbildningsreform – genomförandet av Skottlands Läroplan för Excellence – för att undersöka dessa frågor. Vi fokuserar på lärares övertygelse för att få en känsla av de individuella och kollektiva diskurser som informerar lärarnas uppfattningar, bedömningar och beslutsfattandet och som motiverar och driver lärarnas insatser. Medan forskning visar att tro spelar en viktig roll i lärares arbete, en uppenbar obalans mellan lärares individuella övertygelser och värderingar och bredare institutionella diskurser och kulturer, och en relativ brist på en tydlig och robust professionell syn av syftena med utbildning tyder på att främjande av lärare makt inte bara förlita sig på tro att enskilda lärare tillför sin praktik, men kräver också kollektiva utveckling och hänsyn.

Journal Club

Journal clubs are a great way for schools to start engaging with research and current ideas in education. Find out what a Journal Club is, how to run one in an educational setting, how to access resources to help you, and hands-on experience of a Journal Club. The paper to be discussed during the session: ‘The role of self-determination theory and cognitive evaluation theory in home education’ https://goo.gl/8FBsem